GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Bankenboeven

De stichting Krediet Verdriet stelt zich ten doel te bemiddelen bij gerezen conflicten tussen banken en kredietnemers.
Meer informatie Geef een bankenboef aan!Bankenboeven.nl: een oplossing bestaat echt wel!

Stichting Krediet Verdriet helpt gedupeerde ondernemers en particulieren bij problemen met banken en kredietverstrekkers. De ervaring leert, zoals ook uit recente uitzendingen op televisie en diverse publicaties in de media blijkt, dat veel ondernemers grote problemen ervaren met banken.

Actueel nieuws en links naar diverse uitzendingen vindt u onder "nieuws" en "in de media" op onze website en op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/pages/Stichting-Krediet-Verdriet/361940087343043).

Onlangs is door de AFM, een door de media en diverse deskundigen ter zake, zwaar bekritiseerd, rapport uitgebracht over het uitgevoerde onderzoek naar de werkwijze van bijzonder beheer afdelingen van banken. Op 16 april jl. was er een openbare hoorzitting in de tweede kamer over dit onderwerp. Het blijkt van cruciaal belang dat aangetoond wordt middels specifieke en inhoudelijk goed onderbouwde dossiers dat er daadwerkelijk op grote schaal sprake is van buiten proportionele en verstrekkende, schade- en (rest)schuld veroorzakende maatregelen door (bijzonder beheer afdelingen van) banken.

Met het lanceren van de websites www.tuininpuin.nl en www.piggyleaks.nl biedt de stichting naast www.bankenboeven.nl twee openbare platformen op internet voor (gedupeerde) ondernemers in de (glas)tuinbouw en veehouderij; zwaar getroffen sectoren welke op grote schaal deze problematiek aan den lijve ondervinden.

De intentie van de stichting is een constructieve bijdrage te leveren bij het oplossen van problemen die de branches thans kennen. In de praktijk blijkt dat ondernemers niet of slechts zeer beperkt durven te praten over hun problemen. Aan publicatie van dossiers wordt uitermate veel zorg besteed. Om de inhoudelijke discussie met de bank, voortgang en oplossingen niet te frustreren is waarheidsbevinding erg belangrijk. Publicatie gebeurt slechts wanneer wij van mening zijn dat er iets grondig mis zit en partijen niet nader tot elkaar kunnen komen. Uiteraard publiceren wij nooit zonder toestemming van de gedupeerden. In de regel wordt in veel dossiers door tussenkomst van de stichting een constructieve oplossing bereikt.

We merken dat veel gedupeerden geen klankbord hebben, niet over de juiste informatie beschikken of geen idee hebben wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er blijkt dus een grote behoefte aan een centraal informatie- en meldpunt. Met de websites bieden wij de mogelijkheid om de specifieke problematiek openbaar en kenbaar te maken, te bespreken, ervaringen te delen en daarmee een breder en groter draagvlak te creëren om meer gedupeerden te kunnen helpen.

Wat kunt u van ons verwachten?

De stichting Krediet Verdriet stelt zich ten doel te bemiddelen bij gerezen conflicten tussen banken en kredietnemers, een van de middelen is het aan gedupeerde bieden van een mogelijkheid  de handelwijze van banken openbaar te maken. Hiertoe heeft zij deze website geopend.