GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Follow Up dossier fruithandelaar Wim Hendriks/SNS bank

Follow Up dossier fruithandelaar Wim Hendriks/SNS bank
Type
particulier
Datum
28 nov 2014
Bank
(vestiging )
Aangever
Inmiddels is er een week verstreken sinds de eerste publicatie inzake dit dossier op www.bankenboeven.nl werd geplaatst.

Middels de advocaat van de SNS bank, de heer D.B., is meermaals te verstaan gegeven dat het beter zou zijn voor de relatie tussen partijen om de namen van betrokken SNS medewerkers te verwijderen. Sterker nog, iedere vorm van overleg zou ophouden te bestaan indien de namen van de betrokken werknemers van SNS (de heer T.K. en de heer R. v/d B.) als hoofdrolspelers in het dossier niet per omgaande van de site zouden verdwijnen. 

Het mag duidelijk zijn dat de Stichting Krediet Verdriet niet zondermeer zal ingaan op dit verzoek en/of dreigement. Stichting Krediet Verdriet zal juist intensief verder gaan met de verslaggeving omtrent dit dossier. Serieus overleg met de SNS bank was zonder publicatie al niet mogelijk gebleken en, eerlijk is eerlijk, de publicatie zorgde er in ieder geval wel voor dat partijen weer met elkaar communiceren,  getuige de telefoontjes die wij mochten ontvangen van de heer B. (advocaat van de SNS bank).

Zoals wij eerder berichtten heeft Wim Hendriks veel last van zijn suikerziekte. Hiertoe krijgt hij zware medicatie die hij dagelijks meermaals moet nemen. Door zijn onnodige uithuiszetting is Wim Hendriks dakloos geworden. Dit probleem is uitvoerig besproken met de curator mevrouw Mr. A.M., echter zij meent zich te moeten verschuilen achter een volstrekt stilzwijgen. Dat de relatie van mevrouw A.M. met de SNS bank en Wim Hendriks niet optimaal is behoeft geen betoog, echter in deze specifieke situatie is het noodzakelijk dat partijen boven persoonlijke belangen uitstijgen en focussen op de hoofdzaak, de gezondheid van Wim Hendriks.

Dinsdag 25 november jl. stond Wim Hendriks in de apotheek om zijn medicijnen af te halen. De apotheker had de tas vol medicamenten al klaar staan, echter kon hij deze niet meegeven omdat Wim Hendriks klaarblijkelijk uit zijn verzekering was gezet. Voor de beeldvorming, geen medicatie betekent potentieel een levensbedreigende situatie voor Wim Hendriks. Nadat deze informatie ons  had bereikt hebben wij contact gezocht met de heer B. Wij hebben hem een voorstel gedaan waarbij de gezondheid van Wim Hendriks centraal stond. Zonder in te gaan op verdere details of omstandigheden, laat staan de discussie omtrent zijn woning/bedrijfspand heeft de stichting aangeboden de namen of zelfs het gehele artikel van de site te halen. Ondanks dit aanbod en de wetenschap dat Wim Hendriks slechts nog voor 48 uur medicijnen had, meent de SNS bank ook hierin geen verantwoordelijkheid te hebben of te hoeven nemen. Let wel, Wim Hendriks is dakloos geworden omdat de SNS en de curator het noodzakelijk vonden Hendriks uit zijn woning te zetten ondanks het feit dat er overduidelijk geen serieuze koper was (zie eerdere publicatie). Om erger te voorkomen heeft Wim Hendriks zich tot het uiterste ingespannen zich ergens te melden zodat zijn ziektekostenverzekering weer hersteld zou worden. Daartoe is hij op 27 november jl. op het gemeentehuis in Arnhem geweest, ook de dienstdoende ambtenaar aldaar had helaas geen oplossing. De curator zwijgt wederom in alle toonaarden.

Omdat de stichting vaak een ongefundeerd verwijt krijgt geen hoor en wederhoor toe te passen het volgende:

Afgelopen weekend is intensief contact gezocht met de bestuursvoorzitter van SNS Reaal. Via Linkedin is persoonlijk verzocht stelling te nemen in dit dossier. Dit ondermeer omdat Wim Hendriks een persoonlijke kennis was van zijn vader en jaren lang de fruitleverancier was van het gezin, wonende in wijk Presikhaaf te Arnhem. De sociale gedachte van Hendriks sloot aardig aan op de vakbond gedachte van Sr.; een jarenlange relatie was het gevolg.

Ondanks het feit dat de Linkedin boodschap werd doorgestuurd naar de secretaresse en zij Wim Hendriks gevraagd heeft om aanvullende informatie hebben wij ook hier nooit meer wat van mogen vernemen. Wim Hendriks heeft minimaal 4 keer telefonisch contact gezocht met het secretariaat, helaas ook hier geen gehoor en dus geen afspraak.

Via de weg van de curator lijken alle sporen dood te lopen. De secretaresse heeft ruim 2 weken geleden toegezegd dat de vestigingsleider van het advocatenkantoor te Arnhem contact zou opnemen met de stichting en/of Wim Hendriks. Helaas ook hier geen enkele reactie mogen ontvangen.

Op 28 november jl. is de stichting wederom benaderd door de heer B. De strekking van het gesprek was nog immer: de namen van de SNS medewerkers moesten en zouden van de site, gezondheid/medicatie of niet, eerst de namen van de site, dan pas zouden we eventueel plannen kunnen gaan maken om Wim Hendriks te helpen. Met andere woorden, de privĂ© belangen van T.K. en R. v/d B. wegen zwaarder dan de gezondheid van Wim Hendriks.

De stichting begrijpt de commotie omtrent het dossier van Wim Hendriks niet zo goed. Waarom hecht  SNS bank nu zoveel waarde aan het verwijderen van namen van de site? Wij nemen aan dat de medewerkers van SNS zich naar eer en geweten hebben gedragen. Dat zij altijd het beste hebben voor gehad met Wim Hendriks en zijn gezin. Wij gaan er dan ook in alle redelijkheid en billijkheid van uit dat er niks mis is met het publiceren van feiten en omstandigheden in het dossier.

Als stichting staan wij open voor alle vormen van overleg. Zoals u reeds heeft kunnen opmaken uit het summiere aantal publicaties wil de stichting eigenlijk niet publiceren maar juist het overleg en communicatie tussen partijen bevorderen of zo nodig herstellen om daarbij tot aanvaarbare en constructieve oplossingen te komen. Helaas lijkt de SNS bank daartoe in dit dossier (nog) niet bereid. Wij als stichting staan echter altijd klaar om mogelijke oplossingen te bespreken zonder vooraf allerhande eisen en voorwaarden af te dwingen.

WORDT VERVOLGD….