GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Rabobank Westland vordert claim ad € 2.000.000,--

Rabobank Westland vordert claim ad € 2.000.000,--
Type
zakelijk
Datum
26 jan 2015
Bank
(vestiging )
Aangever
Stichting Krediet Verdriet heeft om de inhoudelijke discussie niet te frustreren op nadrukkelijk verzoek van de Rabobank de namen van de betrokken bankmedewerkers in dit dossier verwijderd. Hoewel wij voorafgaande aan de publicatie van dit dossier de Rabobank ruim de gelegenheid hebben gegeven om inhoudelijk te reageren zijn wij nog altijd in afwachting van hun reactie. We willen de discussie graag open en transparant houden. Het enkel verwijderen van namen van individuele medewerkers kan toch niet de enige reactie zijn vragen wij ons met verbazing af. Wordt vervolgd....

Directievoorzitter Rabobank Westland voorspelt faillissement Cactuskwekerij

Rabobank Westland vordert claim ad € 2.000.000,=
“Bedrijven met dit soort grote schades redden het niet. Dat zal voor uw bedrijf ook gelden. Maar troost u, u bent de enige niet” zegt in 2012 de directievoorzitter van Rabobank Westland, in een telefoongesprek tegen Cactuskweker Henk van den Bos. De voormalige directievoorzitter is inmiddels Rabobank directeur Food en Agri International. Henk van den Bos failliet. Het bleek een self-fullfilling prophesy. 

Cactuskwekerij van den Bos kreeg besmette grond geleverd. Dit ondanks aankoop bij een leverancier met keurmerk van RHP, te weten Meegaa Substrates. Van den Bos was tegen bedrijfsschade verzekerd bij Interpolis, 100% dochter van de Rabobank. Interpolis stelde vervolgens dat een deel van de planten niet verwijderd mocht worden. Van den Bos twijfelt aan deze stelling en neemt een onafhankelijke schade expert in de arm. De onafhankelijke expert zegt dat direct en rigoureus verwijderen van de grond en planten uit de kassen noodzaak is. Dit om zowel de bedrijfsvoering doorgang te geven als om schade te beperken.
 
Cruciale fout I
Cactuskwekerij van den Bos is op dat moment een florerend en winstgevend bedrijf. Interpolis geeft aan slechts een deel van de schade uit te keren. De overige gewassen met besmette grond moesten in de kassen blijven. Rabobank Westland schaart zich achter het advies van Interpolis en neemt zelf geen actie. Daarmee begaat de bank de eerste cruciale inschattingsfout. Als professioneel expert van de glastuinbouw had Rabobank Van den Bos een aanvullende financiering moeten verstrekken om erger te voorkomen, dat de bank precies wist hoe dit ging aflopen blijkt wel uit de opmerking van Van Heyningen. Door deze nalatigheid loopt de schade door de besmette potgrond op tot ruim € 2.000.000,= voor Cactuskwekerij van den Bos.
 
En zo werd de eerste stap gezet waarmee een mooi bedrijf van de wal in de sloot werd geholpen, van goed renderend tot aan een compleet faillissement. Na de bewuste levering van de potgrond is het bedrijf nooit meer winstgevend geweest!
 
Interpolis betaalde slechts € 400.000,= uit omdat de schuld bij leverancier Meegaa Substrates lag. Keurmerk RHP gaf niet thuis. Dus moest Henk zelf bij de potgrondgigant vorderen. Hij kreeg zijn juridisch gelijk. Meegaa Substrates besloot echter niet uit te keren maar in cassatie te gaan. Intussen zocht de cactuskweker op aanraden van de Rabobank Westland naar aanvullende geldbronnen. Grond en onroerend goed werden verkocht voor een bedrag van € 480.000,=. Toch verhoogt de Rabobank Westland de druk op de kweker.
 
Cruciale fout II
Rabobank zou op dit punt haar zorgplicht moeten uitvoeren door de kweker de helpende hand te bieden. Henk van den Bos heeft de juridische gang vrijwel tot een goed eind gebracht. Roet werd in het eten gegooid door vervalste contramonsters bij de tegenpartij. Daardoor moest een nieuw onderzoekstraject worden ingelast. Dat kost extra tijd. Tijd die Rabobank Westland de cactuskweker niet gunt en waardoor Van den Bos zich genoodzaakt zag om zijn claim op de nog te onderzoeken monsters terug te trekken, te weten € 450.000,=. Niet alleen werd Van den Bos geconfronteerd met vals spel door Meegaa Substrates en het keurmerk dat haar verantwoording niet nam en dus de belofte van het keurmerk niet waarmaakte, ook de bank eist haar geld op in plaats van achter de kweker te gaan staan en hem de tijd te gunnen het proces met de volle claim van € 2.000.000,= af te ronden. Dat was de tweede cruciale fout van de Rabobank Westland die daarmee de kweker hernieuwd afvalt in plaats van haar verantwoording te nemen c.q. haar zorgplicht op zich te nemen. De bank notabene van de slogan “aandeel in elkaar”!
 
Omdat de bank aangeeft niet langer te willen wachten besluit Henk van den Bos door te gaan met dat deel van de claim waarvan de onderzoeksresultaten al bekend zijn. Inmiddels springt ook de gemeente bij via BZ met een bedrag van € 180.000,=  voor het behoud van de cactuskwekerij. Zodra dat bedrag bij de Rabobank Westland is gestort wordt het niet, zoals tevoren expliciet afgesproken, aangewend om het bedrijf in leven te houden. De Rabobank Westland neemt € 120.000,= van het bedrag in en zegt vervolgens 10 maanden later de financiering op.
 
Cruciale fout III
Henk van den Bos heeft op dat moment uitzicht op een claim van € 1.500.000,=  exclusief wettelijke rente. Hij vraagt Rabobank Westland daarop te wachten. Bij monde van de accountmanager laat de bank (in een opgenomen gesprek) echter weten dat de bank geen rechtszaken financiert. De juridische claim ligt op dat moment in de Stichting de Grondige Reden. En daar is fout nummer 3, ditmaal fataal voor de weerbare ondernemer.
 
Rabobank Westland heeft na het in december 2014 uitgesproken faillissement plots toch belangstelling om als bank een rechtszaak te financieren, maar dan wel voor zichzelf. De claim wordt opgeëist als zijnde onderdeel van een verpandingsverklaring uit 2010. Ook kan de bank, de onder haar druk, uitgesloten claim van € 450.000 ,= weer opvoeren. Henk van den Bos wordt bedankt voor al zijn voorwerk en voorfinanciering van het juridisch traject. Zijn ouders voor hun aandeel dat nog steeds in de zaak zit.
 
Naar verwachting zal de claim worden toegewezen aan Rabobank Westland die dan inmiddels zoveel kosten heeft opgevoerd dat er voor ouders noch Henk geld zal overblijven.
 
Opmerkelijk

Tegenstrijdige belangen
In het verhaal van Henk van den Bos vallen een aantal zaken op.
Zo ontstaat een schimmig achtergrondverhaal door de rol van de heer Arnold Hordijk die wel heel veel petten op heeft. In de zaak van de cactuskwekerij is daardoor sprake van onderling strijdige belangen.
 
Zo is A.H. commissaris bij Vanderschoot, Voorhout, Voorzitter Orchidee Nederland, commissaris van Brinkman ’s-Gravenzande, commissaris Selman Beheer, voorzitter Raad van Toezicht bij de Lentiz onderwijsgroep, zit hij in de Raad van Advies van Grow Group en van MPS-ECAS (de organisatie die de RHP certificeert).
 
Bovendien, en voor deze zaak van belang, is hij voorzitter van de Raad van Toezicht bij het keurmerk, Stichting RHP, (Regeling HandelsPotgronden) en tegelijk Commissaris bij Rabobank Westland. Waar Henk van den Bos bij Rabobank Westland kenbaar wil maken dat Arnold Hordijk als commissaris strijdige belangen dient, stuit hij op een merkwaardige bepaling. Zo blijkt dat bankmedewerkers geen functies mogen aannemen waar een verstrengeling van belangen mogelijk is. Maar voor commissarissen geldt dat niet. Dus misschien heeft het in het nadeel van de kweker gewerkt maar regelgeving lijkt niet geschonden.
 
Saillant is zijn functie als Voorzitter Stichting Administratiekantoor Rivervision, dat de aandelen van Rijnplant houdt. Of beter gezegd hield, Rijnplant is inmiddels verkocht. Uit diverse onderzoeken die Henk van den Bos heeft ingesteld zijn een aantal bijzondere zaken naar boven gekomen. Waarover later meer.
 
LTO Nederland en WUR weren boodschapper
Op het moment dat de grond met schimmel  Leucocoprinus cf. birnbaumii aan cactuskweker Henk van den Bos wordt geleverd is de schimmel en haar werking nog onbekend. Later blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit Research dat door deze schimmel de grond niet of onvoldoende in staat is vocht op te nemen, waardoor een groeivertraging ontstaat tussen de 15 en 35 %. Henk van den Bos is de eerste die door heeft dat zijn planten door deze schimmel zijn getroffen. De kweker kaart het verhaal aan bij LTO Nederland in de hoop ellende voor medekwekers te voorkomen. LTO Nederland laat Van den Bos weten dat er in de praktijk geen gevallen bekend zijn en er dus niets aan de hand is.
 
Op 5 februari 2015 vindt een door LTO Nederland en WUR georganiseerd Arena gesprek plaats voor de kwekers en andere belanghebbenden inzake grond met de schimmel  Leucocoprinus cf. birnbaumii. LTO Nederland geeft aan dat deze schimmel te zien als één van de grootste problemen voor de komende jaren. Stichting de Grondige Reden, opgericht door Henk van den Bos, waarin een aantal getroffen kwekers zich heeft verzameld, is niet als Stichting voor dit gesprek uitgenodigd. Henk van den Bos als persoon evenmin. Reden bij LTO Nederland? Hij heeft nu geen kwekerij meer. Of gaan de instanties de confrontatie met de mondige cactuskweker uit de weg? 
 
Wie meer wil weten over misstanden inzake keurmerken en organisaties in de potgrond- en tuinbouwsector kan zich informeren via http://www.stichtingdegrondigereden.nl