GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Follow Up 3 Wichers Schreur / Rabobank Salland

Follow Up 3 Wichers Schreur / Rabobank Salland
Type
zakelijk
Datum
24 jun 2015
Bank
(vestiging )
Aangever
Inmiddels zijn er enige maanden verstreken in het dossier van de familie Wichers Scheurs.
 
Het hele verhaal over dit dossier leest u hier:
http://bankenboeven.nl/boef/4705/rabobank-salland-oorzaak-ongekend-dierenleed.html
http://bankenboeven.nl/boef/4707/follow-up-reactie-rabobank-salland.html
http://bankenboeven.nl/boef/4708/follow-up-2-wichers-schreur.html
 
De koper van de boerderij staat behoorlijk in de schijnwerpers van de Duitse justitie waardoor hij waarschijnlijk weinig tijd heeft om het bedrijf gelegen in Mariënheem weer nieuw leven in te blazen.
 
John Wichers Scheurs werkt op dit moment als monteur en heeft zeer beperkte inkomsten. De boerderij ligt er troosteloos bij en het geheel gaat zienderogen iedere dag verder en verder kapot.
 
De eerder besproken doorstart van het bedrijf werd geblokkeerd doordat Wichers Scheurs een miljoen meer moest betalen voor zijn bedrijf dan dat de koper er een paar weken eerder voor betaald had op de veiling.
 
Het is ons nog steeds een raadsel waarom de Rabobank niet op het substantieel hogere bod van Wichers Scheurs is ingegaan, immers de onnodig hoge restschuld zal nooit terugbetaald kunnen worden. Bovendien heeft hij daar het inkomen niet meer naar daar zijn bedrijf volledig is kapotgemaakt.
 
Dit zijn ook precies de punten die John Wichers Schreurs inmiddels met de AFM heeft besproken. Via een ingang bij economische zaken is het dossier van Wichers Schreurs inmiddels dus ook bij de AFM beland.
 
Klaarblijkelijk ziet de AFM voldoende redenen om nader naar het dossier te kijken. De AFM heeft daarbij niet de intentie om te bemiddelen in een individueel dossier, zij geven aan juist geïnteresseerd te zijn in de gedragingen van banken in dit soort situaties. Het gesproken woord helpt, echter schriftelijk vastgelegde zaken hebben natuurlijk te allen tijde meer bewijskracht. Besproken is daarom dat collega boeren ook hun dossiers aanleveren om meer inzicht te krijgen in de afwikkeling van dergelijke dossiers binnen bijzonder beheer afdelingen.
 
Klaarblijkelijk is ook de Rabobank begonnen met het dossier nader te onderzoeken. Dit blijkt o.a.  uit een 2 tal transacties waarbij de bank geheel ongevraagd en vrijwillig bedragen terugstort op de rekening van Wichers Scheurs.
 
Het eerste bedrag van ca. € 18.000,-- wordt gestort op 1 februari 2014 (na opzegging financiering), het tweede bedrag ad € 33.815,79 (!) wordt gestort op 1 april 2015. Wij snappen persoonlijk niks van de berekening en hebben de bank gevraagd om opheldering. Dat heeft het volgende schrijven opgeleverd  (BIJLAGEN).
 
Helaas moeten wij bekennen dat we het nog steeds niet snappen. Wat we wel weten is dat de lening in 2006 is verkocht met een opslag van 0,65% (BIJLAGEN). Klaarblijkelijk heeft de bank de opslag verhoogd naar 2% blijkens hun overzicht. De rente schijnt echter door de bank daarna nogmaals verhoogd te zijn naar 7,92%, met andere woorden een opslag van meer dan 1218%. Wij blijven aandringen op een helder overzicht wat wij uiteraard zullen delen met de AFM.
 
De rekeningcourantfaciliteit kende een opslag van 1% bovenop het 1 maands euribor tarief. Uiteindelijk heeft de bank gemeend het tarief te moeten verhogen naar 14,98% wat een stijging oplevert van bijna 1500%. Dit zijn renteniveau’s waarop bedrijven die het al moeilijk hebben natuurlijk onherroepelijk ten onder gaan; hetgeen ook is gebeurd (opzet?!)
 
De overige activa van Wichers Scheurs, denk vooral aan de levende have, heeft nagenoeg niks opgeleverd naar nu blijkt. Na verkoop van de levende have met een laatst bekende boekwaarde van € 1.500.000,-- bleek er een restschuld te bestaan bij de NVWA van € 30.000,--. Ook hier is de aan ons beschikbaar gestelde administratie compleet ondoorzichtig (BIJLAGEN). Zo is het volstrekt onduidelijk wat er met de verkoopopbrengst van de dieren is gedaan en welke kosten in rekening zijn gebracht.
 
Wij gaan er voor het moment vanuit dat deze handelswijze geen incident betreft. Inmiddels spreken wij dan ook met andere boeren die soortgelijke ervaringen zeggen te hebben. Wij zullen hierover bij gelegenheid publiceren.
 
De advocaat van Wichers Scheurs is inmiddels aardig ingewerkt in het dossier en voert o.a. een rechtszaak tegen Varkenshandel Dijk over openstaande vorderingen, die uiteindelijk door de Rabobank zijn aangegrepen om de financiering op te zeggen.
 
Alles overziend kent dit dossier alleen maar verliezers, maar in het bijzonder de dieren. Een gesprek over dit dossier op het hoofdkantoor van de Rabobank leerde dat de bank niks te verwijten viel (…). Dat wij hier anders over denken mag evident zijn. In plaats van de weg van de dialoog en het zoeken naar een constructieve oplossing waar alle partijen bij gebaat zouden zijn, zal hierdoor helaas ook in dit dossier de rechter een uitspraak moeten doen. Wij houden u natuurlijk verder op de hoogte via de website.