GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Follow-Up dossier Rabobank 's-Hertogenbosch/Kifid

Follow-Up dossier Rabobank 's-Hertogenbosch/Kifid
Type
particulier
Datum
23 nov 2015
Bank
(vestiging )
Aangever
Follow up dossier Rabobank Den Bosch
zie ook: http://bankenboeven.nl/boef/4732/rabobank-s-hertogenbosch-verzaakt-zorgplicht-kifid-kijkt-weg.html

Het is al weer enige tijd geleden dat we nieuwe publicaties op onze site hebben gezet. Dat is niet bepaald omdat er niks gebeurt. Veel dossiers blijken oplosbaar, enkele echter (nog) niet. De insteek van de stichting is een heel praktische, wij willen zelf deelnemen aan de gesprekken en onderdeel uitmaken van de oplossing. Wij gaan dus mee met onze relaties naar de bank en nemen actief deel aan gesprekken.

Zo ook in dit dossier. Het gesprek dat ik heb mogen hebben met de bank was een heel bijzondere, dat wil zeggen ik ben helemaal naar Den Bosch gereden om daar te horen dat we het vooral niet zouden gaan hebben over het probleem (namelijk de exorbitante overcreditering) maar dat we het zouden gaan hebben over de toekomst. Ik wil in dit artikel aangeven (waarschuwen) welke schijndiscussies gevoerd worden om de voor de bank onoplosbare dossiers weg te stoppen. Zoiets van wat je niet ziet is er niet….

De heren van de Rabobank Den Bosch, Sander van der V. en Jan van der H. kwamen op hun paasbest gekleed naar het gesprek ten kantore van Rabobank Den Bosch. Snel werd duidelijk dat de heren geen enkel wisselgeld hadden en in de verste verte niet hadden nagedacht over een oplossing. Het Vonnis met een hoofdletter was heilig, geen enkele opening mogelijk om toch eens inhoudelijk naar de consequenties en de gevolgen van dit Vonnis te kijken. Zelfs met de feiten en omstandigheden die er zijn, hebben we Rabobank een voorstel gedaan dat meer dan redelijk was. Rabobank wenste echter helemaal niks, zij had immers het gouden Vonnis.

Helaas is dit geen uitzondering. We hebben veel meer dossiers waar Rabobank op geen enkele wijze wenst mee te werken aan een oplossing. Wij zullen de komende weken deze dossiers on-line zetten zodat u als cliënt van de bank daar uw voordeel mee kunt doen.

Als je een heel slecht verhaal hebt, voel je er niet veel voor om een inhoudelijke discussie te gaan voeren over dat dossier. Dat is hier natuurlijk ook het geval. Objectief gezien valt de Rabo constructie (creatie) buiten alle regels en richtlijnen die de wetgever heeft gesteld. Dit maakt dat relatie volkomen overgefinancierd is en geen enkele bank een alternatief wenst aan te bieden.

Wij hebben de proef op de som genomen. Een andere Nederlandse grootbank had nog geen 5 minuten nodig om te bepalen dat zij hier niks in konden betekenen! Het is zo typisch om vooral maar door te gaan met het optrekken van beelden die afbreuk doen aan de realiteit. Ook dit dossier was oplosbaar geweest met een beetje beweging van partijen. Zinloze procedures voeren met dito kosten, wie wil nu wat bewijzen en waarom? Een simpele blik naar de cijfers en enige discussie over dit onderwerp is toch volstrekt overbodig geworden. Praten over de toekomst is toch de volgende verspilling van tijd en middelen?
Bij de behandeling van klachten is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is. Het zinloos verspillen van kapitalen in rechtszaken, daar hebben we genoeg voorbeelden van. De zogenaamde laagdrempelige procedure via het KIFID bleek geen oplossing, maar verergerde het probleem alleen maar. Het moet en kan goedkoper, effectiever en vooral voorspelbaarder, d.w.z. een uitkomst moet ook echt een oplossing zijn.

Onderstaande mail is naar Rabobank gestuurd naar aanleiding van het gesprek dat ik met Sander van der V.  en Jan van H. mocht hebben.

Heren,

In het kader van het managen van de verwachtingen wil ik het volgende stellen. Mijn verwachtingen waren al niet erg hoog gespannen, wat ik heb mogen beleven overtrof al mijn verwachtingen.
Ik ken het dossier van de betreffende familie redelijk goed. Ik neem daarbij wel de moeite om mijn relaties te bezoeken en me daarbij een beeld te vormen van de daadwerkelijke situatie. Dit in het kader van “het aandeel in elkaar”.

Ik wil u nogmaals feliciteren met de door u behaalde overwinning op de familie. Daarbij ben ik zeer onder de indruk geraakt van de kwaliteit van uw afdeling Private Banking. Indien ik met een vraag over mijn vermogen zit, staat u boven aan de lijst van de te raadplegen experts!

De vertoning op uw kantoor bereikte een hoogtepunt toen u alleen maar wilde gaan praten over de toekomst. Welke toekomst? Helaas bleef en blijft deze vraag onbeantwoord.
Nu ken ik Nederland bij uitstek als het land van de uiterlijke vertoning. Miljoenen uitgeven om een beeld op te trekken met betrekking tot een schijnvertoning, dat liever dan een paar duizend euro uitgeven om een werkelijke oplossing te bewerkstelligen. Ik merk hierbij op dat uw bank niet alleen procentueel buitengewoon vaak voorkomt in de klachten die mij bereiken, maar Rabobank scoort vooral goed in de intensiteit/heftigheid van de vernietiging van cliënten.

Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat ik als geen ander weet welke belachelijke financiering u heeft verstrekt. Sterker, kijkend naar het koopcontract wat uw afdeling Private Banking heeft beoordeeld, heeft u alle fatale termijnen laten verlopen. Dit impliceerde dat de betreffende familie gehouden was aan de aankoop van de woning. Door een aantal listige kunstgrepen heeft uw advocaat klaarblijkelijk het KIFID weten te overtuigen van haar “gelijk”.

Een gepensioneerde een krediet om de nek hangen ad 15 keer zijn inkomen, los van de u bekende servicekosten. Zoals ik begrepen heb via Linked-In is uw adviseur van weleer verzocht uw club te verlaten, snakkend naar een “nieuwe uitdaging”,  “in between jobs” en wat al niet meer. Duidelijk is dat hij over zijn Rabobank avontuur niet echt spraakzaam is.

Bij aanvang van onze afspraak vroeg u mij om vooral niet te publiceren over de inhoud van ons gesprek. Ik ben dusdanig geschrokken over uw opstelling en positie dat ik van mening ben dat Nederland gewaarschuwd moet worden met betrekking tot uw business model. Ik wil in mijn publicaties vooral de focus hebben op de feiten en niet laf verschuilen achter een schimmig vonnisje van een instantie.
Zoals u wellicht hebt begrepen blijf ik mij inzetten voor slachtoffers van uw bank. Uw opstelling en resoluutheid verandert daar niks aan. Ik kan alleen maar aangeven dat het publiek maar moet oordelen.


Zoals u kunt opmaken uit deze publicatie is het helaas nog te vroeg voor de Rabobank om te komen tot een oplossing.

Wellicht dat de ophanden zijnde herstructurering van de bank een ander type bestuurder toelaat. Een meer pragmatische managementstijl bij de afwikkeling van klachten lijkt de sleutel te vormen.