GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Missie - Strategie - Doelstelling

Missie
Alles wat binnen de wettelijke kaders is toegestaan aanwenden, om de rechtsongelijkheid bij conflicten, tussen de machtige financiële instellingen en hun financieel vleugellamme klanten, weg te nemen of te verkleinen.

Strategie
Het middel, openbaring van onredelijke behandel methodes door bijzonder beheer afdelingen van financiële instellingen, zo optimaal mogelijk inzetten ten einde een voor partijen zo schade beperkend mogelijke oplossing te creëren. In de ruimste zin van het woord.
 
Doelstelling
Te voorkomen dat financieel kleinere of zwakkere partijen de dupe worden en onredelijk zwaar financieel beschadigd dan wel geruïneerd worden als gevolg van de malaise, waarvan de oorzaak  te herleiden valt naar het hogere niveau van deze financiële instellingen zelf.  Ofwel onder maatschappelijke omstandigheden waaronder grotere financiële instellingen bij wetsovertredingen en grove misstanden in het management met regelmaat zelf coulant moeten worden behandeld en zelfs met belastinggeld moeten worden ondersteund, niet tolereren dat dezelfde instellingen hun klanten bikkelhard, op het tijdelijk niet kunnen nakomen, afrekenen.


De Stichting Krediet Verdriet is verrast door het grote aantal positieve reacties en ingevulde formulieren die zij mocht ontvangen sinds de website bankenboeven.nl op 2 juni jl. “de lucht in ging”.
 
In tegenstelling tot hetgeen in enkele negatieve berichten en reacties wordt verondersteld, gaat de stichting uitermate zorgvuldig te werk met de aan haar verstrekte informatie en vindt er wel degelijk hoor en wederhoor plaats. Het verifiëren van de aangeboden informatie en dossiers vraagt de nodige aandacht en tijd. Tijd welke de stichting vanaf dag 1 volledig inzet in het actief behandelen en oplossen van de aangedragen problematiek. Reden waarom wij nog geen dossiers/bankenboeven zichtbaar hebben kunnen plaatsen.
 
Waar zinvol en waar mogelijk neemt de stichting de regie in het contact tussen de bank en kredietnemer op zich en zijn er in een aantal dossiers reeds constructieve stappen gezet en duidelijke, werkbare afspraken gemaakt. Op een enkeling na, zijn alle aangemelde dossiers momenteel in behandeling. Alle reacties worden uiterst zorgvuldig bijgehouden, zijn reeds gecontacteerd en zo niet zal dat op korte termijn gebeuren.
 
In een aantal gevallen heeft de stichting in korte tijd al een positieve oplossing weten te realiseren.  Betreffende dossiers zullen wij binnenkort op gepaste wijze op deze site presenteren. Het niet volgen van een juridische route blijkt succesvol, immers geen langdurige procedures met bijhorende kosten, waardoor korte doorlooptijden en praktische, constructieve oplossingen mogelijk zijn.
 
Opvallend is dat in veel gevallen de discussie tussen de kredietnemer(s) en banken op een dood spoor zit waar geen enkele beweging, laat staan een oplossing in mogelijk lijkt, tot de stichting zich actief in de discussie mengt. Daar waar partijen, elkaar niet meer lijken te willen of kunnen begrijpen, stagneert de communicatie met alle misverstanden en consequenties van dien. Gedupeerden geven aan dat ze zich bedreigd en gekleineerd voelen. De stress en ongekend hoog oplopende emoties resulteren vaak in een onnodige patstelling, waar op basis van  - laten we van het positieve uitgaan -  communicatiefoutjes en misverstanden, onnodig ingrijpende maatregelen worden genomen en procedures worden opgestart. De stichting neemt de contacten met de bank over en zorgt voor een structureel overzicht van de posities en belangen van betrokken partijen.
 
Ook in zaken waar het zover is gekomen dat een vonnis is gewezen, resulterend in een niet uitvoerbare situatie waarbij feitelijk alle betrokkenen als verliezer uit de strijd komen, kan de stichting zorgen voor een constructieve, pragmatische oplossing.
 
Stuur uw dossier en vul het formulier in! Alle reacties worden bijgehouden en gecontacteerd. Wellicht kan de stichting ook voor u een oplossing bieden.