GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

16/08/2014 CDA wil hoorzitting over bijzonder beheer banken (www.cda.nl/actueel)

Foto 16/08/2014 CDA wil hoorzitting over bijzonder beheer banken (www.cda.nl/actueel)
16/08/2014 CDA wil hoorzitting over bijzonder beheer banken

Categorie: Tweede Kamer, Uitgelicht https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-wil-hoorzitting-over-bijzonder-beheer-banken/

Het CDA wil een parlementaire hoorzitting naar het bijzonder beheer door banken. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren worden door banken overgeheveld naar de afdeling 'bijzonder beheer'. Naar schatting heeft 20% van de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hier mee te maken. Banken kunnen ondernemers maatregelen opleggen, variërend van het uitvoeren van hertaxaties, het verstrekken van aanvullende garanties tot het doorvoeren van een reorganisatie. In het uiterste geval kan een bank de kredietovereenkomst opzeggen, wat kan leiden tot het faillissement van een bedrijf en de verkoop van bezittingen.

Het CDA ontvangt steeds meer signalen dat de maatregelen die banken aan ondernemers in bijzonder beheer opleggen niet altijd proportioneel zijn. Een ondernemer kan weliswaar naar de rechter stappen als hij/zij zich benadeeld voelt, maar zal dit vanwege de sterke afhankelijkheidsrelatie in de praktijk niet snel doen. Kamerlid Eddy van Hijum stelde met het oog hierop in april van dit jaar al schriftelijke vragen aan minister Dijsselbloem. De minister zag vooralsnog geen aanleiding voor een onderzoek en wees er op dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) alert is op mogelijke misstanden.

In het Verenigd Koninkrijk stelde de regering wel een commissie in. Deze commissie concludeerde dat de werkwijze van banken er toe leidt dat soms ook gezonde MKB-bedrijven over het randje van faillissement worden geduwd. Het financiële belang van de bank gaat bij het "opschonen" van de bedrijvenportefeuille vóór de continuïteit van de onderneming, stelt het rapport-Tomlinson. Deze conclusie wordt door de banken zelf bestreden; zij wijzen er op dat het in ieders belang is dat er bij financiële problemen op tijd wordt ingegrepen.

Het CDA erkent dat bijzonder beheer een belangrijke rol speelt bij het signaleren en aanpakken van problemen. De hoorzitting zou zich moeten toespitsen op de vraag hoe de proportionaliteit van ingrepen door banken wordt gewaarborgd en wordt voorkomen dat deze de ontwikkeling van het MKB remmen. Voor de hoorzitting zouden banken, ondernemersorganisaties, toezichthouders en deskundigen moeten worden uitgenodigd. Het CDA zal het voorstel in de eerste vergadering van de vaste Kamercommissie Financiën in september voorleggen. 

Ondernemers die ervaringen (anoniem) willen delen, kunnen terecht bij het meldpunt van de partij.