GEZOCHT: voormalig bankmedewerkers afdeling bijzonder beheer en/of zakelijke financieringen die (indien gewenst anoniem) hun ervaringen en visie met de stichting willen delen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of info@bankenboeven.nl

Bankier krijgt beroepsverbod voor overtreden bankierseed

Foto Bankier krijgt beroepsverbod voor overtreden bankierseed
Bron FD 15-12-2016

Een bankmedewerkster heeft een beroepsverbod van zes maanden gekregen voor het overtreden van de bankierseed. Zij bekeek en noteerde gegevens van klanten 'zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond'. Dit kwam aan het licht bij een onderzoek nadat een klant van de bank van €200.000 was beroofd.

Dat blijkt uit de eerste uitspraken van De Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken voor het overtreden van de bankierseed. Met deze verplichte eed beloven bankmedewerkers onder andere het klantbelang centraal te zetten en integer en zorgvuldig te werk te gaan. Het is voor het eerst dat een bankmedewerker tuchtrechtelijk gestraft wordt voor het overtreden van de eed.

De medewerkster kwam naar boven bij een intern onderzoek van de bank nadat een klant was beroofd. Vlak voor de beroving had hij €200.000 in contanten opgenomen bij de bank. Uit het onderzoek bleek dat de bestrafte medewerkster de gegevens van klanten bekeek en opschreef. Het ging onder andere om een aantal vermogende personen 'die grote contante geldbestellingen bij de bank hadden geplaatst', aldus de tuchtrechtelijke uitspraak. Haar aantekeningen kraste zij later weer door.

Voor de stelling dat de vrouw de gegevens aan derden doorspeelde is onvoldoende bewijs gevonden. Ook is zij daarom niet strafrechtelijk vervolgd. Het is overigens niet bekend of de dader van de overval is aangehouden.

Volgens de medewerker keek zij niet bewust naar de gegevens en heeft zij haar aantekeningen evenmin bewust doorgehaald. Het kan wel zijn dat ze onbewust naar de klantgegevens keek, of dat collega's dat op haar account hebben gedaan.

Dat is volgens de Tuchtcommissie niet geloofwaardig. De medewerker werkte pas kort bij de bank, en bekeek in die tijd frequent dossiers van klanten. Wel is er volgens de Tuchtcommissie sprake van omstandigheden die het geëiste beroepsverbod van drie jaar te zwaar maken. Zo is zij ontslagen bij de bank en staat zij voor acht jaar genoteerd in een incidentenregister en extern verwijzingsregister, waardoor het vinden van een nieuwe baan in de financiële sector lastig wordt. Daarom vond de Tuchtcommissie een beroepsverbod van zes maanden gepast.

Pas geblokkeerd - Geen straf

Uit de eerste uitspraken van de De Tuchtcommissie komen nog twee zaken waarbij de bankierseed is geschonden. De tweede uitspraak gaat over een bankmedewerker die de pas van een klant blokkeerde, nadat het hem en zijn collega's niet was gelukt contact op te nemen met de klant. Met het blokkeren van de pas hoopten ze de klant te dwingen zelf contact met hen op te nemen.

Toen zijn bankpas geblokkeerd werd, beklaagde de klant zich hierover bij de bank. Daarop is de blokkering snel ongedaan gemaakt en heeft de bank excuses aangeboden. De medewerker heeft de bankierseed geschonden, maar omdat hij volgens de Tuchtcommissie beseft dat hij fout handelde krijgt hij geen straf.

Foute overboeking - niet ontvankelijk

De derde uitspraak gaat over een bankmedewerker, die onterecht €2450 op zijn privérekening kreeg gestort. Het geld was naar hem overgemaakt door zijn vriendin, die werkte bij een zakelijke klant van de bank.

Hoewel hij wist dat het geld niet voor hem bedoeld was, stortte hij het in eerste instantie niet terug. Hij verdeelde het bedrag juist over meerdere rekeningen, waaronder die van zijn vriendin. 'Deze omstandigheden wekken de indruk dat verweerder samen met zijn vriendin heeft getracht het onterecht ontvangen geldbedrag te verduisteren', aldus de Tuchtcommissie. Pas nadat het fraudeloket van de bank een onderzoek was begonnen, gaf hij het geld terug aan de rechtmatige eigenaar.

Volgens de Tuchtcommissie is de klacht tegen de bankmedewerker niet-ontvankelijk, omdat hij het geld niet ontving als bankmedewerker, maar als privépersoon. Dat hij tijdens werktijd transacties verrichtte en dat het gaat om een klant van zijn werkgever, maakt in de ogen van de Tuchtcommissie geen verschil.